สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการแลกเปลี่ยนแบนเนอร์กับเรา
ระบบแลกลิงค์ (วิธีการใช้งานระบบแลกลิงค์)
วิธีลงทะเบียนแลกลิ้งค์
1. กดลิ้งค์ที่ลงทะเบียน

2. กดตกลงยอมรับระเบียบข้อบังคับการใช้งาน

3. กรอกข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน

4. ยืนยันข้อมูลของท่าน

5. ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ นำโค๊ดที่ได้ไปติดตั้งยังเว็บของท่าน เมื่อแบนเนอร์แสดงผล
ระบบของเราก็จะแสดงผลแบนเนอร์ของท่านเช่นกัน กรุณาติดตั้งภายใน 7 วัน
มิฉะนั้นระบบจะลบแบนเนอร์ของท่านออกโดยอัตโนมัติ